Pred vstupom do MŠ má dieťa zvládnuť

Dieťa vo veku okolo 3 rokov pred vstupom do materskej školy by malo zvládnuť:

 • krátke odlúčenie od rodičov,
 • vedieť povedať svoje meno,
 • vedieť sa vypýtať na WC,
 • vedieť si vypýtať piť,
 • povedať ak ho niečo bolí,
 • reagovať primerane veku na podnety a pokyny,
 • vedieť zvládať sebaobslužné činnosti (obliecť si základné časti odevu, obuť si papučky, piť z pohára, jesť lyžicou, sedieť pri stolovaní, umyť si ruky a pod.),
 • deti nenosia plienky, nemajú cumlík ani fľašku na pitie pred spaním.

 Príchod do MŠ

Pri odovzdávaní dieťaťa pani učiteľke, nepredlžujte čas lúčenia sa.

Oblečenie:

 • deti by mali chodiť do MŠ primerane oblečené pre pobyt vnútri ako aj na pobyt vonku vzhľadom na počasie,
 • Prosíme rodičov, aby deti nosili odev, v ktorom sa budú cítiť nielen pohodlne, ale budú schopné sa samé obliecť a vyzliecť, aby sme spoločne v maximálnej miere podporovali ich samostatnosť,
 • Pri činnostiach v materskej škole sa deti môžu občas aj zašpiniť, prispôsobte tomu oblečenie dieťaťa,
 • Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku (ak je  mokro, môžu mať v skrinke čižmičky a pláštenku).