Organizácia dňa

V priebehu dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Tie sa snažíme do programu zaraďovať vyvážene tak, aby sa deti naplno sústredili na každú z nich. Jednotlivé časti programu sa bežne prispôsobujú ročnému obdobiu, aktuálnemu počasiu, nadchádzajúcim sviatkom (Vianoce, Veľká noc) a podobne. Výnimkou tiež nie sú poldenné či celodenné výlety do prírody, záujmových centier, divadiel atď. O týchto výletoch budú rodičia informovaní vždy v dostatočnom predstihu.

Nasledujúci harmonogram Vám poslúži pre predstavu, ako vyzerá obyčajný deň u nás:

  •  Skoro ráno od 6,30hod k nám začínajú prichádzať prví rodičia s deťmi.
  •  Prvé prichádzajúce deti väčšinou ponechávame zlúčené v jednej triede. Tento čas je venovaný spontánnym hrám. Neskôr, keď detí pribudne, každé z    nich sa presťahuje do svojej vlastnej triedy.
  • Rodičia privádzajú deti najneskôr do 8,00 hodiny, aby neskorší príchod nenarúšal naše edukačné aktivity.
  • Dopoludnie zahŕňa desiatu a pohybové aktivity spojené so vzdelávacou činnosťou.
  • Vždy, keď to počasie dovolí, trávime časť dopoludnia pobytom vonku.
  • Potom nasleduje obed, po ktorom prvé deti odchádzajú domov.
  • Tie, ktoré zostávajú, čaká popoludňajší odpočinok.
  • Po odpočinku nasleduje malý olovrant,spontánne či riadené hry.
  • Neskôr popoludní sa rozlúčime s poslednými deťmi, a tým sa končí o 17,00 hodine náš deň.