Problematika vší v MŠ

CHARAKTERISTIKA NÁKAZY

Voš detská (Pediculus capitis) sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých vekových skupín, najviac však v mladšom a detskom veku.
Voš detská je schopná parazitovať iba na človeku. Spôsobuje svojmu hostiteľovi nepríjemné svrbenie, ktoré ho núti ku škrabaniu. Svrbenie je zapríčinené cicaním krvi na pokožke hlavy….viac sa dozviete na stránke RÚVZ