Tlačivá

Tlačivá

 1. Informovaní súhlas o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ Informovany_suhlas_pokracovanie v plneni PPV
 2. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ    Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ -2020
 3. Vyhlásenie o bezinfekčnosti (predkladá sa po neprítomnosti dieťaťa po viac ako 3 dňoch – počas mimoriadnej situácie. Počas bežnej prevádzky po 5 dňovej neprítomnosti.)  BEZINFEKČNOSŤ DIEŤAŤA PLATNÁ OD 03. 05. 2021:Bezinfekčnosť
 4. Čestné vyhlásenie 11A čestné vyhlásenie 11a od 26.04
 5. Informácia pre dotknuté osoby 11B Informácia pre dotknuté osoby 11b
 6. Čestné vyhlásenie 11 C Čestné vyhlásenie 11c
 7.  Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/2021 Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka
 8.  Prerušenie dochádzky do MŠ – dočasné i dlhodobejšie (zdravotné dôvody, rodinné dôvody a pod.) vzor_ziadost_o_prerusenie_dochadzky
 9. Predčasné ukončenie dochádzky vzor_ziadost_o_ukoncenie_dochadzky
 10. Splnomocnenie na preberanie detí z MŠ splnomocnenie
 11. Preloženie dieťaťa vzor_ziadost_o_prelozenie_dietata