Úspešný vstup do MŠ

Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

navštíviť MŠ spolu – rodič a dieťa
nestrašiť dieťa materskou školou
pripravovať dieťa doma na vstup do materskej školy–rozprávať sa o tom, čo tam bude
oboznámiť dieťa s prostredím
adaptácia na nové prostredie
Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ vedieť?

mať osvojené základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC, čiastočne sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľašu
rodičia by mali u dieťaťa rozvíjať samostatnosť
dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka mu „len“ zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.
Aký je vhodný vek vstupu do MŠ ?

Vhodný vek vstupu do MŠ je individuálny- optimálne keď má dieťa 3 roky.
Deti, ktoré vstupujú do MŠ mladšie ako trojročné, sú náchylnejšie na ochorenia a častejšie ostávajú doma.
Na druhej strane staršie deti (staršie ako 4 roky) sa už horšie adaptujú na kolektív, nechcú odchádzať z domu od rodičov a ráno sú plačlivé.
Prečo deti plačú, keď ich rodičia odprevádzajú do materskej školy?

ovplyvňujú to rôzne faktory, napr. silná citová väzba na matku
dieťa je ešte závislé na dospelých
dieťa si ešte nevytvorilo dostatočnú väzbu na učiteľku alebo iné deti
dieťa v MŠ nechce spať, alebo jesť
nemá kamarátov, alebo sa mu deti posmievajú
Ako pomôcť dieťaťu prekonať plač pri odchádzaní do MŠ?

pomôžeme mu prekonať vstup tým, že ideme s ním
uvedomíme si, že každé dieťa je iné a hľadáme, čo u toho nášho dieťaťa spôsobuje jeho nespokojnosť s MŠ
vhodná je postupná adaptácia
spolupráca rodiny a školy
treba si zvyknúť – každý potrebuje iný čas
dovoliť dieťaťu na začiatku priniesť si obľúbenú hračku
rozprávať sa s ním o materskej škole – ak plače pýtať sa na vysvetlenie.