Tlačivá

Tlačivá

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy(Vzor)  Žiadosť na predprimárne vzdelávanie
  2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti (predkladá sa po neprítomnosti dieťaťa po viac ako 3 dňoch – pošas mimoriadnej situácie. Počas bežnej prevádzky po 5 dňovej neprítomnosti.)  BEZINFEKCNOST NOVE
  3.  Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/2021 Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka
  4.  Prerušenie dochádzky do MŠ – dočasné i dlhodobejšie (zdravotné dôvody, rodinné dôvody a pod.) vzor_ziadost_o_prerusenie_dochadzky
  5. Predčasné ukončenie dochádzky vzor_ziadost_o_ukoncenie_dochadzky
  6. Splnomocnenie na preberanie detí z MŠ splnomocnenie
  7. Preloženie dieťaťa vzor_ziadost_o_prelozenie_dietata